Nyhedsbreve og aktiviteter på din mobiltelefon

Du har som forældre mulighed for at finde nyheder og aktiviteter fra Lindholmskovbørnehus på din mobiltelefon. 

Få at få nyheder og aktiviteter på din mobiltelefon skal din profil være aktiveret. Du aktiverer din profil herunder, ved at indtaste din email. Det skal være den email som også er registeret i Lindholmskovbørnehus. Klik nu "Send mig en aktiveringsmail". Du vil nu modtager en mail med et link i, klik på linket og nu kan du aktiverer din profil.

Når profilen er aktiveret skal du hente mobil app'en "Groupin - nær mig" på Appstore eller GooglePlay. Når app'en er installeret og er startet, skal du lave et "Groupin logind". Du skal bruge din mail og den adgangskode du netop har oprettet. Nu kan du læse nyheder og finde aktiviteter på app'en fra Lindholmskovbørnehus
Aktiver din profil her

Ferie, lukkedage, nødpasning

Kære forældre

Det er vores ønske at minimere brugen af vikarer og sikre den tryghed, som er vigtig for Skovbørnehusets børn, når personalet afholder ferie i henholdsvis efterårsferie og vinterferie. Den sædvanlige rytme i Skovbørnehuset er begrænset, når der er ferie. Derfor opfordrer vi også Jer til at holde ferie i disse perioder i det omfang, det er muligt.

I forhold til at kunne planlægge personalets mødetider og ferie, beder vi Jer melde til Linda (Leder), hvis I har behov for pasning, senest den dag, der står nævnt nedenfor.

I juli måned er der sommerferie for alle såvel store som små, men der er mulighed for etablering af nødpasning efter nærmere aftale. Såfremt man ønsker nødpasning, så vil betalingen være gradueret på følgende måde (dagene skal ligge i forlængelse af hinanden):

1-5 dages pasning er 1/4 af en måneds betaling.
6-10 dages pasning er 1/2 af en måneds betaling.
11-15 dages pasning er 3/4 af en måneds betaling.
16-20 dages pasning er en måneds betaling.
Der er altid lukket mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 23. december samt dagene mellem Jul og Nytår.

I efterårsferien uge 42 samt vinterferien uge 7/8 bliver der afholdt ferier for de ansatte, og der tilbydes kun pasning, som er meddelt til lederen.

Ved brug for pasning i vinterferien, sommerferien og efterårsferien skal dette senest meddeles til Lederen:

Vinterferie: 10. januar
Sommerferie: 1. maj
Efterårsferie: 1. september


Betaling hver måned

Daginstitutionplads vuggestuen: 2780 kr. pr. måned i 11 måneder.

Madordning + bleer: 780 kr. pr. måned i 11 måneder.

I alt 3560 kr. pr. måned i 11 måneder.


Daginstitutionplads børnehaven: 1980 kr. pr. måned i 11 måneder.

Madordning: 720 kr. pr. måned. i 11 måneder.

I alt 2700 kr. pr. måned i 11 måneder.


I Lindholm Skovbørnehus betaler man vuggestuetakst til og med den måned, hvor barnet er 0-2 år og børnehavetakst fra og med den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Venteliste

Vi råder til at skrive barnet op på venteliste så tidligt som muligt. Dette sker ved at indbetale 200 kr. til bankkonto 2280 0285821436, hvorved barnet optages på venteliste samt sende en mail til Lindholmskovb@hotmail.com. med følgende oplysninger: barnets navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer samt navn på mindst én af forældrene. Husk at meddele adresseændring. En gang om året vil alle på ventelisten blive spurgt om, hvorvidt de fortsat ønsker at være opskrevet til plads i børnehaven.

Optagelse

Ved optagelse betales et beløb på 1.500,- kr. til skovbørnehavens venner. Beløbet skal være betalt senest 8 dage efter, man har accepteret pladsen.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt og varsles senest d. 30./31. to måneder før, at barnet stopper. Hvis opsigelse sker d. 30. april, er der 3 måneders opsigelse, dog er juli betalingsfri.

Mail skal sendes til ullapetersen52@gmail.com.


Forbehold:

Vi tager forbehold for, at oplysningerne på hjemmesiden ikke altid er ajourført, og vi henholder til, at de korrekte oplysninger står i vedtægterne.